Samarbeid

Samarbeid

Vi er alltid interessert i å inngå samarbeid med bedrifter som kan ha bruk for våre tjenester. Forpliktende samarbeid er til fordel for både oss og våre partnere. For oss betyr det økte muligheter for en jevnere og bedre tilgang på prosjekter, mens for våre samarbeidspartnere betyr det at vi alltid er klar til å gjøre de nødvendige kulturminnefaglige vurderinger når det er påkrevd. At vi er tigjengelig tidlig i planprosessene vil effektivisere tidsbruken og sørge for at prosjekter kan tilpasses ulike kulturminnehensyn fra begynnelsen av.  

Ta gjerne kontakt for en prat om hvordan vi best kan jobbe sammen! 

Arkitektur og Kulturutvikling

På initiativ fra Niels Marius Askim har vi inngått et samarbeid med Askim/Lantto Arkitekter, med flere, og dannet platformen www.arkitekturogkulturutvikling.no 

Denne plattformen representerer et samarbeid mellom flere aktører med omfattende kompetanse og erfaring knyttet til utvikling av arkitektur og kultur i store og små prosjekter. I våre samarbeid bistår vi med prosesstyring, brukermedvirkning, folk med utfyllende kompetanse, og prosjektutvikling fra visjon til ferdigstillelse. Gode samarbeidsprosesser skaper merverdi i alle prosjekter.

Arkitektur og kulturutvikling bistår med prosess og prosjektutvikling på alle nivåer. Kontorenes arbeid dekker et bredt kompetansefelt innenfor prosjektering og formgivning og omfatter arbeid med:

• PROSESSLEDELSE

• TIDLIGFASE/KONSEPTUTVIKLING

• UTREDNINGER OG MULIGHETSANALYSER

• PROGRAMMERING

• NYBYGG KULTUR OG MUSEUM

• REHABILITERING/TRANSFORMASJON/RESTAURERING

• UTSTILLINGSDESIGN/FORMIDLINGSPROSJEKTER/INTERIØR/MØBELDESIGN

• UTFORMING OG INSTALLASJONER - BY OG LANDSKAPSROM