Om oss

Foto: Eivind Senneset
Foto: Eivind Senneset

Dr. Stian Suppersberger Hamre BA, MSc, PhD

Daglig leder

Stian Suppersberger Hamre er utdannet arkeolog/biologisk antropolog med doktorgrad fra Universitetet i Bergen (2011). Han har lang erfaring med forskning og kunnskapsformidling, i tillegg til arkeologisk utgravningsarbeid. Rapportskriving har vært en viktig del av Hamres arbeid som har utarbeidet rapporter etter arkeologisk arbeid, osteoarkeologiskelogiske undersøkeler og rettsantropologisk identifiseringsarbeid av soldater fra andre verdenskrig og for Gades institutt og Vestland politidistrikt. Han er presis og effektiv og sørger for å produsere kulturminnerapporter som er tydelige i forhold til klientens problemstillinger.

Hamre har også publisert en rekke arbeider, både nasjonalt og internasjonalt.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk
Foto: Jan Henrik Ihlebæk

Dr. art. Geir Atle Ersland

Geir Atle Ersland bistår med råd om hvordan et oppdrag bør legges opp og løses, og han har ansvar for å kvalitetssikre de endelige rapportene. Han er dr. i historie fra UiB 1994, og har lang erfaring med kulturminnearbeid og historisk eiendomsanalyse. Han har erfaring fra Sekretariatet For Registrering Av Faste Kulturminne i Noreg (SEFRAK), der han bidro med registreringer i en rekke kommuner i Hordaland, og videre utstrakt museumserfaring. I sitt arbeid har Ersland skaffet seg stor oversikt over relevante arkiv og andre samlinger som er vesentlig for historisk eiendomsdokumentasjon. Det gjelder også kart- og fotomateriale. Han har arbeidet mye med analyse av bymiljø med en kompleks historie, der kravet til kildekunnskap og analytisk presisjon er særlig høyt.

Til daglig er Ersland professor ved Universitetet i Bergen, og har forsket og publisert en lang rekke arbeider om eiendom og urbaniseringshistorie både i Norge og internasjonalt.

Foto: Kaja Bruskeland
Foto: Kaja Bruskeland

Dr. Ingun Bruskeland Amundsen, Arkitekt MNAL

Ingun Bruskeland Amundsen bistår med råd og vurderinger relatert til arkitektur og arkitekturhistorie, byutvikling og byhistorie. Hun har lang erfaring som arkitekt og planlegger med særlig fokus på kulturminnevern, miljø og klima. Hun har master- og doktorgrad fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Ingun har vært fagdirektør for byutvikling og leder for by- og stedsutviklingsseksjonen i Riksantikvarens samfunnsavdeling, og, blant mye annet, overarkitekt/planlegger for Bergen kommune byutvikling. Hun har vært leder av Bergen Arkitektforening og medlem i representantskapet for Norske Arkitekters Landsforbund. Hun har også vært prosjektleder for FutureBuilt-programmet i Oslo kommune som utvikler mest mulig klimanøytrale byområder og bygg med godt bymiljø og god arkitektur.

I dag driver hun egen praksis som rådgiver innen arkitektur og planlegging, og viderefører også forskning innen arkitekturteori- og historie, er sensor, foreleser og foredragsholder.

Til å bistå arbeidet vårt leier vi inn eksterne medarbeidere alt etter prosjektets størrelse og karakter.